Sortedamskolen er placeret på to matrikler
Indskolingshuset ligger i Ryesgade 101 og rummer elever fra 0.-3. klasse.
Eleverne i 4.-9.klasse går i skole på Sortedam Dossering 97 med skolegård ud mod Sortedamsøen.

 

Kontakt ledelse og administration 
Kontoret er åbent ml. kl. 8.00-15.00 – fredag ml. kl. 8.00-14.00.
Indskolingshuset tlf. 35 27 10 29
Mellemtrin og udskoling tlf. 35 27 10 01

   
Eva Hindsgavl Brink
 
Xenia Kofoed Bennedsen
Skoleleder og leder af mellemtrinnet
Ligeledes leder af indskolingen, mens Xenia er på barsel
 
 
 
 
 
 
 
Souschef og afdelingsleder i Indskolingshuset
Xenia er på barsel indtil ultimo marts
 
 
 
Susanne Jacobsen
Leder af Pædagogisk Læringscenter og Udskolingen
Susanne er konstitueret souschef, mens Xenia er på barsel
 
 
Dorte Thyge

Leder af Fritidsinstitutionen ved Sortedamskolen

 
 
 
Winnie Skotte
 
 
 
Administrativ leder
 
 
 
 
 
 
Lisbeth Thøgersen
Sekretær (Indskolingshuset) - Ryesgade 101
 
 
 
Nina Wendelboe
 
 
Sekretær - Sortedam Dossering 97