Principper for bisiddere ved møder mellem skole og hjem

 

Baggrund

 

Vi ønsker at skabe klarhed og gøre mulighederne tydelige med disse principper.

 

Formål

 

Principperne skal bidrage til, at mødet mellem skolen og hjemmet, hvor der deltager bisidder, forløber med bedst mulige resultater for eleven.

 

Valg af bisidder

 

Når skolen indkalder til en samtale er det muligt at have en bisidder med, man selv vælger. Der kan være enkelte undtagelser af offentlige eller private hensyn.

 

Når samtalen involverer flere forældre, er det muligt at få individuelle samtaler, såfremt valget af bisidder vanskeliggør et konstruktivt møde.

 

Når en forældre vælger at tage en bisidder med, gives der samtidig tilladelse til at skolen på mødet må fortælle ting til bisidderen, som normalt kun vil blive fortalt til forælderen.

 

Hvis bisidderen er et skolebestyrelsesmedlem gælder særlig opmærksomhedspunkter.

 

Skolen skal være opmærksom på at opfordre forældre til at tage en bisidder med til mødet.

 

Bisidderens rolle

 

En bisidder kan have mange roller i mødet. Det er meget almindeligt, at en bisidder kun tager noter og efter mødet hjælper forældrene med at huske hvad der er blevet sagt. Men bisidderen må involvere sig lige så meget som forælderen ønsker sig. F. Eks. Stille spørgsmål, hjælpe med at huske hvad forælderen vil fortælle. Såfremt der skal træffes beslutninger kan en bisidder kun træffe beslutninger i det omfang, som forældrene har givet en gyldig fuldmagt til. Det anbefales at forælderen og bisidderen inden mødet aftaler, hvad bisidderens rolle skal være, og fortæller det i starten af mødet.

 

 

Se evt. flere gode råd om bisiddere på Den Mobile Retshjælp