Sortedamskolen den 24. september 2015

 

Principper for vikardækning på Sortedamskolen.

 

Klasseskematimer, som af forskellige grunde ikke kan læses af den lærer/pædagog, som normalt læser timerne, læses af andre lærere/pædagoger eller af vikarer, der er kvalificerede til at undervise i det pågældende fag. Det forudsættes, at vi overholder folkeskoleloven og den lokale timefordelingsplan.

 

Hovedprincip

Ved planlagt fravær har klassens lærer forberedt klassens undervisning. Ved uplanlagt fravær kan der også ligge forberedelse klar.

 

For at sikre et fagligt indhold i brugen af vikar, hvor læreren ikke har haft mulighed for at forberede undervisningen, skal vikaren som minimum forventes at undervise i faget dansk eller matematik, selvom der står et andet fag på skemaet.

 

Praksis i forbindelse med vikardækning på Sortedamskolen:

 

Hvor det ikke er muligt at skaffe en kvalificeret vikar, kan følgende muligheder tages i brug - i uprioriteret rækkefølge:

 • Specialcenterlærere, 2-sprogslærere og AKT-lærere aflyser deres aktiviteter for at være vikar.

 • I timer, hvor der er 2 lærere, kan den ene være vikar.

 • Deleholdslærere kan være vikar for det andet delehold.

 • Læreren i naboklassen kan have tilsyn.

 • Flere klasser kan være i gården med tilsyn af en lærer.

 • 7. - 9. klasse kan sendes hjem.

 • 5. - 6. klasse kan sendes hjem med besked til forældre dagen før (via Intra).

 • Bibliotekaren kan læse vikartimer og lukke biblioteket.

 • Ledelsen kan læse vikartimer og lade administrationen af skolen ligge.

   

  Ovenstående punkter er ikke i prioriteret rækkefølge. Der vil i hvert enkelt tilfælde tages stilling til, hvordan vikaropgaven bedst kan løses.

   

  På grund af vikarbudgettets begrænsninger er det som hovedregel kun muligt at dække klasseundervisning og deleholdsundervisnig.

   

   

   

  Vedtaget på skolebestyrelsens møde den 24. september 2015

                                                                                                                                

Mette Jonstrup                                                  Eva Hindsgavl Brink

Næstformand og mødeleder                               Referent