Princip om valgfag

 

Baggrund

Muligheder og nogle af overvejelserne kan ses i dynamoudvalgets ”Udvikling af valgfagsstruktur oplæg til debat.doc” og udskolingens elevråds stillingtagen hertil kan ses i ”Referat af Elevrådsmøde 2014-03-10.doc”. Begge dokumenter findes på Skoleporten som bilag til møde 88.

Principper

Eleverne vælger to fag pr år, et halvt år til hvert fag.

Der er ikke nødvendigvis de samme valgfag i begge halvår, men der er både fagfaglige og praktisk/musiske fag i begge halvår, og eleverne vælger frit. Dog kan de ikke vælge det samme fag i begge halvår.

7.klasse har valghold for sig selv, 8.-9. klasses timer læses sammen.

Der laves en kort udtalelse for hvert valgfag, som det er frivilligt for eleverne at få vedlagt deres 9. klasses prøvebevis.

Vedtaget ved skolebestyrelsesmøde 20.3.2014. Ændret ved skolebestyrelsesmøde 19.5.2014