Princip om varieret skoledag

Baggrund

Vi ønsker at undgå en skoledag med mange fagfaglige timer i træk. Vi ønsker afveksling med praktisk/musiske fag, valgfag og understøttende undervisning. Der er dog mange faktorer der skal gå op i en højere enhed ved skemalægningen, så det kan være svært eller umuligt at gøre skoledagen optimalt varieret uden at det går for meget ud over andre forhold.

Princip

Klassernes skema sammensættes så der, så vidt muligt, skabes en varieret skoledag.

Vedtaget ved skolebestyrelsesmøde 19.5.2014