Principper om understøttende undervisning

 

Baggrund

Muligheder og nogle af overvejelserne kan ses i ”Understøttende undervisning - Baggrund overvejelser og idéer version 0_91.doc”. Dokumentet findes på Skoleporten, under skolebestyrelsens dokumenter som bilag til referatet af møde 89. I skrivende stund ligger det her.

I første omgang ønsker skolebestyrelsen at gøre principperne for den understøttende undervisning ret vide, så der er relativ god mulighed for at afprøve forskellige muligheder.

Det vigtige relationsarbejde foregår konstant mellem lærer–elev og pædagog-elev både i fagfaglige timer og ved understøttende undervisning – i klassen såvel som i frikvartererne. Tætte relationer, hvor dialogen kan være støttende, opmuntrende og lyttende fra lærer/pædagog perspektiv samt lysten til at åbne sig op, eventuelt tage imod forslag/råd fra et elevs perspektiv, opstår først i det øjeblik der er en grad af genkendelse og tryghed for eleverne.

Principper

Af den understøttende undervisning bruges gennemsnitligt 1 lektion per uge til klassens tid. Timen varetages primært af klassens klasselærer.

Hver pædagog bliver så vidt muligt primært tilknyttet til én afdeling, således at pædagoger, lærere og elever får de bedste forudsætninger for relationsarbejdet.

Det kan være OK at pædagog-kræfterne ikke fordeles ligeligt på afdelingerne. Mest oplagt er det at placere flere pædagogkræfter i indskolingen end i udskolingen.

Hvis der er ressourcer til det, ønskes det at der vil være flere voksne i gården/gangene i frikvartererne, således at der kan igangsættes forskellige aktiviteter i frikvartererne for de børn, der ønsker at være med. Vi håber dermed at eleverne endnu hurtigere udbygger deres sociale kompetencer samt møder endnu mere veloplagte til timerne.

Vedtaget ved skolebestyrelsesmøde 19.5.2014