Princip for medicin på Sortedamskolen

Medicin til børn bør fortrinsvis gives i hjemmet.

Ved kroniske og/eller længerevarende sygdomme kan skolen påtage sig at give børnene lægeordineret medicin.

Der skal ligge en skriftlig instruktion, som forældrene formidler til skolen. Skolelederen er ansvarlig for at videregive den til personalet, der udleverer medicinen.

Det er forældrenes ansvar at sikre, at der er tilstrækkelig medicin på skolen.

Vedtaget ved skolebestyrelsesmøde 19.6.2014