Sortedamskolens kommunikationspolitik

 

 

Overordnede principper

Sortedamskolens kommunikation er altid hurtig præcis og klar.

 

  • Enhver kommunikation til Sortedamskolen besvares så hurtigt som muligt med kopi til alle relevante interessenter (inden 10 dage).
  • Sortedamskolens kommunikation er kendetegnet ved at gå direkte til sagens kerne i et klart og præcist sprog uden floromvundne vendinger, således at budskabet er klart.
  • Sortedamskolens kommunikation er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.

 

 

 

Intern kommunikation

 

Sortedam skoles interne kommunikation er præget af åbenhed.

 

  • Den overordnede kommunikation til medarbejderne lægges ud på intranettet, så alle medarbejdere har adgang til den.
  • Kommunikationen mellem ledelse, elever og medarbejdere er åben, præcis og foregår i en venlig atmosfære.
  • Kommunikationen til eleverne skal lægges ud på intranettet for at vænne eleverne til at bruge mediet.

 

 

 

 

Ekstern kommunikation

 

  • Kommunikationen til myndigheder og private foregår primært skriftligt med kopi til alle interessenter. Mundtlig kommunikation refereres i memoer, så man altid hurtigt kan ”læse op” på en sag.
  • Overordnet kommunikation til forældre skal lægges ud på intranettet for at vænne forældrene til at bruge mediet.
  • Skriftlig kommunikation til forældre i enkeltsager sendes med kopi til alle interessenter.
  • Mundtlig kommunikation med forældre refereres i memoer, så man altid hurtigt kan ”læse op” på en sag.

 

Handlingsplan

 

Tiltag

Hvem

Gør hvad

Hvornår

Hvordan

Resurser

tegn

evaluering

Udvikler Skoleintra

Ledelse

Ansvarlig, udvikler og evaluerer

IT-vejleder og sekretær reviderer

Analyserer nuværende side  og korrigerer. Hjemmesiden revideres

Løbende

 

Arbejdstid

Hjemmesiden opleves levende, brugbar og overskuelig af forældre og eksterne brugere

Evalueres efterår 2008

 

IT-vejleder, reviderer

ledelse, kontor og personale bruger

Brugen af Personaleintra

løbende

Analyserer indhold og struktur, korrigerer uhensigtsmæssigheder

Opbygger relevante databaser Pædagogisk Center laver kurser

Arbejdstid

Personaleintra bruges af alle personaler hver dag.

Tilfredshedsundersøgelse viser at det opleves uundværligt for den daglige kommunikation og let at benytte

 

 

IT-vejleder,

udvikler

elevråd/elever og lærere

bruger

Alle klasser bruger Elevintra

 

07-08

Kurser for lærere. Pædagogisk Center laver kurser

Arbejdstid

Eleverne giver udtryk for, at det er sjovt og nyttigt at bruge.

Lærerne betragter Intra som en lettelse i forhold til elevplaner, og elevkommunikation f. eks lektier.

Alle lærere benytter Elevintra.

 

 

 

IT-vejleder, reviderer

lærere, forældre og elever brugere

 

Igangsætter brug af Forældreintra

Laver kurser.

Benytter det dagligt

07-08

Lærere demonstrerer Forældreintra på forældremøder.

Pædagogisk Center laver kurser.

Arbejdstid

Alle lærere benytter Forældreintra.

Forældrene giver udtryk for større indsigt i elevernes arbejde.

 

Udvikling af principper for kommunikation

Skolebestyrelsen

Ansvarlig

Tager udgangspunkt i oplæg af 12.11. 2006

Efterår 2007/forår 2008

Tages op i SKB

 

Principperne er godkendt

Skolens brugere spørges