Principper for indskrivning i børnehaveklassen

 

Formål

 • Vi ønsker at danne klasser der er så velfungerende som muligt.
 • Vi ønsker en bredt sammensat børnegruppe på skolen og mener det formål fremmes, ved at forældre så vidt muligt har et valg hvad angår fritidsinstitution og børnehaveklasseleder. Forskellige fritidsinstitutioner/børnehaveklasseledere passer til forskellige børn og familier. Valgmulighederne øger chancen for at flere i vores distrikt vælger distriktsskolen (os).

 

Principper

Sortedamskolens (herunder KKFO’ens) repræsentanter deltager i det tværinstitutionelle indskrivningsteam med især følgende mål:

 1. En klasse splittes ikke mellem to eller flere fritidsinstitutioner.
 2. Der er til enhver tid indskrevet mindst tre og højst fire klasser fra Sortedamskolen på hver af de fire tilknyttede fritidsinstitutioner (perioden fra maj til august undtaget). Færre end tre klasser er dog OK for en institution der ønsker færre klasser.
 3. Ved fordelingen på de enkelte klasser tilstræbes:
  • En nogenlunde ligelig fordeling af køn og alder.
  • En nogenlunde ligelig fordeling af tosprogede børn, børn med behov for særlig hensyntagen eller støtte samt børn med andre væsentlige forhold/baggrunde, i det omfang sådanne oplysninger haves.
  • Nogenlunde lige store klasser.
  • Så vidt muligt opfyldelse af forældrenes ønsker om fritidsinstitution og evt. andre ønsker. Her gælder blandt andet, at hvis et barn entydigt ønskes på samme fritidsinstitution som en ældre søskende allerede går på, så kan der ikke ses bort fra dette ønske.
 4. Der laves en flerårig plan for hvilke klasser der skal på hvilke fritidsinstitutioner – naturligvis med forbehold for nødvendige ændringer.
 5. Der tilstræbes et langsigtet samarbejde mellem børnehaveklasseleder og fritidsinstitution fra år til år – så vidt muligt. Dette gælder især for de eksterne fritidsinstitutioner, hvor samarbejdet mellem de to parter ikke er helt så ligetil, som når man arbejder i samme bygning.

Det er ikke hensigten med disse principper at fastlægge arbejdsdelingen mellem indskrivningsteamet og skolen. I det omfang fordelingen på de enkelte klasser foretages af skolen, betragtes punkt 3 blot som principper for skolen i stedet for.

For indskrivningen på Sortedamskolen gælder i øvrigt:

 1. Ved forældrenes indskrivning af deres barn på Sortedamskolen kan som bekendt ønskes en bestemt fritidsinstitution og evt. andenprioritet. Forældrene kan slet ikke garanteres at ønskerne opfyldes og heller ikke hvilken børnehaveklasseleder barnet får. Men de gives mulighed for at orientere sig om hvad der er planlagt, hvad angår sammenhæng mellem fritidsinstitution, klasse og børnehaveklasseleder for det år, hvor deres barn skal gå i børnehaveklasse. Forældrene orienteres skriftligt om forbeholdene – f.eks. med formuleringen:

“Vi kan ikke garantere at der bliver plads på den fritidsinstitution I måske har ønsket. Det skyldes blandt andet at vi tilstræber lige store klasser og en ligelig kønsfordeling. Oplysninger om sammenhænge mellem fritidsinstitution, klasse og børnehaveklasseleder er planlagte sammenhænge, men planerne kan let ændre sig – de afhænger blandt andet af hvor mange klasser der oprettes. Vi er grundlæggende en 3-sporet skole, men nogle år er der blevet oprettet 4 klasser.”.

Hvis der er modstrid mellem dele af disse principper og kommunens regler, så anvendes naturligvis kommunens regler i fornødent omfang.

Vedtaget ved skolebestyrelsesmøde 12.12.2011. Senest ændret ved skolebestyrelsesmøde 19.9.2013