Sortedamskolen
Sortedam Dossering 97,
2100 København Ø
3542 7087
[email protected]


 

Ny elev på Sortedamskolen

Overvejer du at få dit barn på Sortedamskolen?

Børnehaveklasse
Dit barn skal begynde i jeres distriktsskole det kalenderår barnet fylder seks år, men skal indskrives i oktober/november året før. I vil modtage et brev fra skolen i løbet af efteråret. I brevet er der information om, hvordan man indskriver sit barn i skole, og der vil være en invitation til en informationsaften, hvor I vil møde ledelse, lærere og pædagoger fra skole og fritidshjem.

1. - 9. klasse
Hvis du overvejer et skoleskift for dit barn, er du meget velkommen til at ringe til skolen og tale med en afdelingsleder.

Når beslutningen er taget aftaler vi et møde, hvor I kan fortælle lidt mere om baggrunden for skoleskiftet, og I kan hilse på afdelingsleder og en lærer fra årgangen.

 

Flytning til Københavns Kommune

Hvis du flytter bopæl til Københavns kommune og ønsker, at dit barn skal gå i en folkeskole i København, skal du henvende dig på den skole, som tilhører jeres nye bopælsadresse. Den kalder vi distriktsskolen. Det gælder både, hvis du ønsker distriktsskolen eller en anden folkeskole i København.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden folkeskole i Københavns Kommune end distriktsskolen, afhænger denne mulighed af, om der er plads på skolen.

Dit barn kan også fortsætte på den skole, det allerede går på i den fraflyttede kommune. Københavns Kommune yder dog ikke tilskud til transport til og fra skole.

 

Skoleskift i Københavns Kommune

Hvis du bor i Københavns kommune og ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig på dit barns nuværende skole. Hvis skolen vurderer, at dit barn kan have gavn af det, vil du blive tilbudt rådgivning om, hvilke muligheder dit barn har for at få den bedst mulige skolegang fremover. Tager du imod tilbuddet om rådgivning, vil rådgiveren sørge for hele forløbet, også kontakten til en kommende skole.

Er rådgivning ikke nødvendig, eller ønsker du den ikke, skal du også først kontakte dit barns nuværende skole. Herefter kan du kontakte den skole, du ønsker. Dit barn kan dog kun blive indskrevet, hvis der er plads på den ønskede skole. Du skal derfor ikke aktivt melde dit barn ud af skolen.

Dit barns nuværende skole vil sørge for, at barnets elevplan overdrages til ny skole.

 

Flytning til ny adresse i Københavns Kommune

Hvis du flytter til en ny adresse i Københavns Kommune, kan dit barn blive på den skole, det allerede er indskrevet på. Hvis du ønsker at flytte skole til den nye distriktsskole, vil dit barn være garanteret en plads på den nye skole. Du kan under ”Skoleskift i Københavns Kommune” se, hvordan du skal forholde dig ved skoleskiftet.

 

Mere information
Her kan du læse mere om skoleskift i Københavns Kommune.