Naturvidenskabelig emneuge

Som optakt til - og under naturvidenskabsfestivallen har 9.B bl.a undersøgt Københavns Havn. Her lærte eleverne om Øresunds natur, miljø og historiske betydning. Eleverne indsamlede diverse dyr for at studere artsdiversiteten og tilpasning til abiotiske og biotiske faktorer. Eleverne var desuden en tur afsted i speedbåd, hvor de undervejs lavede målinger af temperaturforhold og bundprøver.

Ny elev på Sortedamskolen

Overvejer du at få dit barn på Sortedamskolen?

Se mere på dette link for yderligere information: 

Velkommen på Sortedamskolen

Information om skoleindskrivning 2016/2017:

Skolestart

 

Udskolingsdynamo

Sortedamskolen har siden august 2011 været en af Københavns kommunes fire udskolingsdynamo-skoler, som modtager projektpenge til at skabe udvikling i udskolingen. Vi har i den forløbne periode arbejdet med mange forskellige projekter af både faglig og trivselsmæssig karakter, som i dag sætter sit præg på undervisningen og kulturen i vores udskoling.

Læs mere her