En lille fortælling.

Brobygningsforløb på Gefion Gymnasium  8.a (PL)

  • Eleverne havde mange moduler på to dage i spansk, kemi, engelsk, samfundsfag og matematik

  • Vi blev klogere på lektiemængde og rutiner ift. studie

  • Vi fik rundvisning i de to caféer og blev klogere på det sociale liv på Gefion

  • På billedet er 8.A i gang med deres modul i kemi - en skøn udfordring for de fleste

 

Ny elev på Sortedamskolen

Overvejer du at få dit barn på Sortedamskolen?

Se mere på dette link for yderligere information: 

Velkommen på Sortedamskolen

 

 

 

Medbestemmelse

Sortedamskolen har medbestemmelse som én af sine værdier. Dette betyder at børnene på skolen deltager aktivtit i udformningen af læringsrum på skolen.

Eleverne har gennem sidste skoleår været med til at tilrettelægge udsmykningen på gangen på mellemtrin/udskoling samt legepladsen i Indskolingen.

Sortedamskolen i Østerbro Avis
Østerbro Avis var med, da vi havde første skoledag, hvor der var fernisering på Gl.Dam.
http://minby.dk/oesterbro-avis/billeder-designfirma-har-udsmykket-skole/