En lille fortælling.

6. Klasserne og 5.x har den sidste måned arbejdet med sikker trafik som cyklist. Formålet med forløbet var at lære og træne de regler, der gælder for cyklister, så eleverne kan færdes mere sikkert i trafikken.

Eleverne har bl.a. arbejdet med ”cyklens sikkerhedsudstyr”, ”tegn og signaler” og ”hvem holder tilbage for hvem”. 

Alle eleverne tog en teoriprøve, hvor de skulle vurdere og forudse forskellige situationer i trafikken og tag stilling til, hvad der var mest sikkert at gøre. 

Efter teoriprøven valgte ca. 60 elever også at tage en køreprøve hvor de skulle cykle små 3 km rundt i morgentrafikken i lokalområdet.

Klarede man teori- og køreprøve fejlfrit, kunne man komme i finalen som afholdes senere på året med elever fra alle Københavns skoler. Det klarede én elev fra 5.X.

Ny elev på Sortedamskolen

Overvejer du at få dit barn på Sortedamskolen?

Se mere på dette link for yderligere information: 

Velkommen på Sortedamskolen

 

Sortedamskolens sang

https://sortedamskolen.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/9e103942-a5d9-4ab5-a757-4b1b88a486d5/True/Sortedamskolens%20Sang.mp3

 

 

 

Medbestemmelse

Sortedamskolen har medbestemmelse som én af sine værdier. Dette betyder at børnene på skolen deltager aktivtit i udformningen af læringsrum på skolen.

Eleverne har gennem sidste skoleår været med til at tilrettelægge udsmykningen på gangen på mellemtrin/udskoling samt legepladsen i Indskolingen.

Sortedamskolen i Østerbro Avis
Østerbro Avis var med, da vi havde første skoledag, hvor der var fernisering på Gl.Dam.
http://minby.dk/oesterbro-avis/billeder-designfirma-har-udsmykket-skole/